• "The middle path is the way to wisdom."
 • “Let the beauty of what you love be what you do.”
 • "You wander from room to room. Hunting for the diamond necklace. That is already around your neck"
 • "If Light Is In Your Heart You Will Find Your Way Home.”
 • “If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished?”
 • "I am the master of my fate I am the captain of my soul."
 • “Without suffering, there’s no happiness . No Mud , no Lotus “
 • "Appear as you are, Be as you appear."
 • “Be happy for this moment. This moment is your life.”

Groepstherapie

Als vluchteling heb je niet alleen te maken met het verleden en wat je meegemaakt hebt, maar ook met hier en nu, je bestaan in het gastland en soms ook het worstelen met je toekomstperspectief.
De last van politieke onderdrukking, privé en maatschappelijke problemen bracht je tot de situatie waarin je je gedwongen voelde om alle dierbare mensen achter te laten en je veiligheid en toekomst in een ander land te zoeken. Soms valt het mee om in het gastland je draai te vinden en problemen op eigen kracht op te lossen maar soms is je draagkracht even niet genoeg of gaan de problemen je krachten te boven.
Je krijgt te maken met vragen als:

 • Was dit een goede beslissing?
 • Hoe moet ik omgaan met heimwee?
 • Wat is mijn positie als man hier in het gastland?
 • Wil ik hier oud worden of kan ik beter naar een ander land?
 • Hoe ga ik om met eenzaamheid?

Je worstelt niet alleen met veel vragen over het verleden, nu en de toekomst maar ook met psychische klachten zoals depressie, angst, nachtmerries, slaapproblemen, relatieproblemen, prikkelbaarheid, stres en spanningen. Dan kan het helpen om door deelname aan een groep in contact te komen met lotgenoten en samen ervaringen uit te wisselen en te zien hoe de ander hiermee omgaat. Hierdoor kun je zelf inzien hoe het anders kan zodat je opnieuw in contact komt met je kracht en je beter voelt in jouw leven en dagelijks functioneren.

Deelnemen:
Je kunt deelnemen als je o.a. last hebt van de onderstaande klachten:

 • Depressie of posttraumatische stressstoornis; nachtmerries, prikkelbaarheid, slaapproblemen
 • Lichamelijke en psychische spanningsklachten

Het is belangrijk dat je echt de motivatie voelt te veranderen en er ook echt moeite voor wilt doen. Alleen dan kun je jezelf een nieuwe kans geven. voordat je deelneemt, moet je je bereid verklaren om je te houden aan zwijgplicht en geheimhouding, waardoor een ‘sfeer van vertrouwen’ gecreëerd kan worden voor de overige deelnemers

Doelstelling:

 • Erkenning en herkenning vinden bij lotgenoten
 • Het verminderen of leren omgaan met klachten
 • Het doorbreken van het sociale isolement en de opbouw van een sociaal netwerk
 • Het vergroten en ontwikkelen van eigen kracht gericht op het verminderen en leren omgaan met klachten.
 • Leren omgaan met stres en spanningsklachten

Inhoud en werkwijze:
De groep bestaat uit maximaal tien deelnemers die een keer per twee weken bij elkaar komen.
De groep heeft een open karakter, er kunnen tussentijds nieuwe deelnemers instromen.
De groepsbehandeling bestaat uit twee delen; verbale en non-verbale behandeling.
Het verbale deel is gericht op thema’s zoals nachtmerries en slaapproblemen, het verleden, hier en nu, de toekomst en toekomstperspectief, verlies en rouw, overlevingsmechanisme, wantrouwen en vertrouwen.

Tijdens bijeenkomsten worden naast groepsgesprekken ook verschillende non-verbale methodieken gebruikt: o.a. lichaamsoefeningen, schilderen,mindfulness-technieken , meditatie en ontspanningsoefeningen…

Verder kunnen de deelnemers zelf ook thema’s inbrengen waar zij mee worstelen. Zo nodig kunnen deelnemers naast hun deelname aan de groep ook individuele behandeling krijgen door een van de begeleiders.

Groepstherapeuten:
De groep wordt geleid door:
Dhr. Wim Amptmeijer; psychiater
Mw. Keshvar Amigh; systeemtherapeut

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek wordt er samen met u gekeken of deelname aan de groep zinvol is.
Bij het intakegesprek kunt u een verwijsbrief van uw huisarts of uw bedrijfsarts meenemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Keshvar Amigh: via telefoonnummer: (0031)-0619661221 of e-mail: info@amigh.nl

Contactmogelijkheden

In mijn praktijk

U kunt terecht in mijn praktijjk,
Bezoekadres: Hasebroekstraat 4, 3532 GL Utrecht
U krijgt een kennismakingsgesprek van 30 minuten gratis. Op basis van dit gesprek beslissen we samen of wij doorgaan met de behandeling of een advies waar u beter terecht kunt.Voor het maken van een afspraak kunt u via e-mail een aanvraag doen. U kunt ook telefonische contact opnemen .

Via Skype

Consultatie, coaching en therapie kan ook via skype. Waar in de wereld u ook bent u kunt als individu, echtpaar/familie via skype therapie krijgen. U krijgt een kennismakingsgesprek van 30 minuten gratis.

Op basis van dit gesprek beslissen we samen of wij doorgaan met de behandeling of een advise waar u beter terecht kunt . Voor het maken van een afspraak via skype kunt u via e-mail een aanvraag doen.

Betaalwijze

Vergoeding via de basisverzekering (AWBZ):

Omdat ik samenwerk met psychiaters en ook ggz-instelling i-psy en 1np , is vergoeding via de basis verzekering ook mogelijk. Dit betekent dat de kosten van behandeling voor u in dat geval nihil zijn.

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening wordt gebracht.

Kosten

Indien er samen met u gekozen wordt om uw behandeling via de AWBZ te laten vergoeden, dan zijn er geen kosten voor u. Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening kan worden gebracht.