فریادم آرزوست

غوغایی در دل دارم

پنهان در پرده آرامش سکوت

و گذر عمر در جاده زندگی

شتاب قدم ها

و سنگینی سکوت

آه که چه نیازمندانه

فریادم آرزوست

کشور آمیغ – سپتامبر 2012

بدون دیدگاه - ۹۱/۱۱/۲۴

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

*اجباری است
loading