خبر خوب / بد: همسر ایده آل وجود ندارد

 

دنبال این هستی که با پیدا کردن یک همسر ایده آل به خوشبختی برسی ؟

خبر بد ‌: یک همسر ایده آل وجود ندارد.

اگر الان که تنها هستی احساس بدبختی می کنی و همه امیدت به این است که با پیدا کردن یک همسر ایده آل به زندگی ات خوشبختی هدیه بدهی ، فراموش کن چون همسر ایده آل وجود ندارد. آن کسی که شما منتظرش هستید بیاید و برایتان خوشبختی بیاورد و همه کمبودهای زندگی تان را جبران کند ممکن است با همین انتطار برای یافتن فرشته خوشبختی روز شماری می کند. آن وقت با پیدا کردن همدیگر تازه یک مسولیت به وظایف زندگی تان اضافه میشود! خوشبخت کردن همسرتان،‌جبران کردن کمبودهای زندگی اش.

خبر خوب :‌یک همسر ایده آل وجود ندارد.
شما کمبودها و ضعف های خودت را داری و آن دیگری که وارد زندگی ات می شود هم همچنین. شما مسئول رفع کمبودها و ایجاد شادی در زندگی خود و آن دیگر ی هم همینطور . با پیوند با هم مسیر زندگی را در کنار هم می پیمایید، در این راه جدید با سختی ها ،کلنجارها،خودخواهی ها…. مواجه می شوید که در ایجاد انها و یا حل آنها گاهی یکی و زمانی دیگری نقش بیشتری دارد. با حضورتان برای هم ، در کنار هم این راه راراحت تر و اگر همسفرخوبی برای هم باشید لذت بخش تر طی می کنید و در زمان خستگی هرزمان یکی بالشی است برای استراحت دیگری و نه همیشه یکی برای دیگری !
پذیرش این واقعیت که انتظار یک همسر ایده ال نداشته باشیم کمک می کند تلاش کنیم با هم یک رابطه نسبتا ایده ال آغاز کنیم . رابطه ای
برابر درهمه زمینه ها. ماندن در این رابطه نیاز دارد به تلاش، گذشت، همکاری، احترام ، احساس مسئولیت متقابل و درک آگاهانه از زندگی و رابطه .
رابطه هایتان سالم و پایدار

بدون دیدگاه - ۹۸/۰۲/۱۱

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

*اجباری است
loading