چگونه با احساساتمان کنار بیاییم ؟

ای آن که طبیب دردهای مایی

این درد زحد رفت ، چه می فرمایی ؟

«مولانا»

چگونه با احساساتمان کنار بیاییم؟

امروز من هم دلم خیلی گرفته !

حوادث ناگواری پشت سر هم اتفاق می افتد امروز چندین نفر پیام دادند که حالشان گرفته و هیج چیز آرامشان نمی کند. گاهی اوقات احساسات (خصوصا استیصال ،خشم، غم) آنقدرسایه به تمام وجودت می اندازد که حتی نفس کشیدن هم سخت می شود. تنها چیزی که حس می کنی سنگینی ست که نه می توانی حملش کنی و نه توان بیرون ریختنش را داری. هیچ اشک و فریادی انگار توان بار این فشار  را ندارد.
احساس می کنی هیچ کاری نمی توانی انجام بدهی و فشار استیصال خشمگین وناآرامت می کند. دلت می خواهد هرطور شده خودت را از زیر این سایه سنگین بیرون بکشی .
اما چگونه؟

وقتی حادثه یا حوادث ناگوار اتفاق می افتند تاثیر بسیار شدید و غیرقابل تحملی بر فرد به جا می گذارد.

زمانی که عزیزی می میرد، نمی توانیم بگوییم «مرگ واقعیت است پس گریه و زاری را تمام کن »!

یازمانی که اتفاقی صورت می گیرد که حس خشم را در ما ایجاد می کند دوست داریم کاری کنیم .

زمانی که حادثه ای باعث ترس ما می شود، حرکاتی می کنیم   که در شرایط نرمال انجام نمی دهیم.

بایستی این فضا را به خود بدهیم که به احساساتمان آگاه شویم ، انها را حس کنیم ، بیرون بریزیم و یاد بگیرم با آنها کنار بیاییم .

داشتن احساسات و بروز آنها امری طبیعی است اما اشکال آنجاست که این احساسات را نتوانیم کنترل کنیم و در نتیجه آنها ( ترس، استیصال، خشم، غم) اعمال و تصمیم های زندگی مان را تعیین کنند. تصمیم ها و حرکاتی که در لحظه به نفع مان هستند (بیرون دادن حس و آرامش آنی) اما این بیرون دادن خارج از کنترل ، شرایط ما را بدتر کند. از روی ترس تصمیمی بگیریم که کیفیت زندگی مان را پایین بیاورد. خشم باعث شود کسی را نابود کنیم یا کاری کنیم که بعد که خشم فرو نشست پشیمان شویم و جبران اش سخت و یا غیرممکن باشد.

غم انچنان بر ما سایه بیاندازد که دچار افسردگی و یا خودکشی شویم.

اینکه یاد بگیریم و تمرین کنیم بر احساساتمان کنترل داشته باشیم باعث می شود که آنها کنترل ما را به دست نگیرند،  ماهرجا لازم باشد آگاهانه از نیروی آنها استفاده مثبت کنیم برای رسیدن به اهدافمان، برای بالا بردن کیفیت زندگی مان .

دیگر اینکه با آگاهی از احساساتمان و توانایی در کنترل آنها به خود کمک می کنیم که نگذاریم دیگران از احساساتمان و تحریک آنها به نفع اهداف و منافع خود استفاده کنند. نگاه کنید چگونه برخی  حکومت ها و یا احزاب سیاسی در عالم سیاست با کنترل و استفاده از احساسات افراد مانند : ترس، خشم ، غم علیه آنها و در جهت منافع سیاسی خود استفاده می کنند و افراد ناگاهانه تسلیم مسیری می شوند که دیگران برایشان ایجاد کرده اند.

وقتی احساسات شدید هستند کنترل آنها سخت می شود و فرد دوست داردبه هر شکلی سریع آنرا بیرون بریزد تا آرام شود. قابل درک است و به طور آنی هم کمک می کند که از شر این فشار راحت شویم ،  اما برایمان بهتراست ، خصوصا در درازمدت که ماکنترل احساسات را داشته باشیم و نه برعکس .

اینکه خشم یا غم سرچشمه حرکتمان باشدفرق می کند تا اینکه آگاهانه از خشم و غم مان برای حرکت و هدفمان استفاده کنیم. دیگر اینکه در شرایط سخت لازم است به خود کمک کنیم تا ضمن تحمل فشارها همچنان قوی بمانیم.

در روان درمانگری یکی از راههای کنار آمدن با احساسات این است:‌

بتدا این فضا به فرد داده شود که احساسش را حس کند، بیرون بریزد وبعد یادبگیردبا آنها کناربیاید. بعضی رهنمودها کمک می کند تا بتوانید بار فشار احساسات را کمترکنید :

احساسات همیشه در ارتباط با اتفاقات هستند. اتفاقی می افتد، ما نسبت به ان فکری و حسی داریم.
حادثه ناگواری، اتفاقی رخ می دهد . (اتفاق).
اتفاق فکر منفی در ما ایجاد می کند( چقدر ناعادلانه مرد، چقدربارفتن او تنهاشدم). براساس این
فکر، احساسی درما بوجودمی آید (غم، گناه، استیصال، خشم )

– هرفردی خاص است و بیان احساساتش هم خاص خودش. کشف کنید به چه صورتی می توانید احساس خود را بیرون بریزید. البته به صورتی که آسیبی به خود و دیگران وارد نکنید. (فریاد زدن، گریه کردن، نوشتن ، موزیک گوش دادن …)
– کشف کنید احساستان در ارتباط با چه اتفاقی هست و چه فکری پشت این احساس نهفته است. آن فکر را به چالش بکشید و فکر مثبت تری به جای آن بگذارید. اگر هیچ فکرمثبتی نیست . امید را جایگزین کنید.

– کشف کنیدحس (غم، استیصال) در کجای بدنتان است . تنفس تان را به سمت این مکان بفرستید، احساسش کنید و با بازدم خیلی آرام نفس را بیرون بدهید ، طوری که انگار آن حس را نوازش می کنید.

– و در پایان احساستان را با دیگران (دوستان، نزدیکان، هم دردان) تقسیم کنید: راجع به آن حرف بزنید، درد دل کنید، ببینید آنها چگونه با احساساتشان کنار می آیند. تبادل تجربه کنید.

 

بدون دیدگاه - ۹۸/۱۰/۲۲

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

*اجباری است
loading