گاهی لازم است به جای دویدن، بایستی

گاهی به جای دویدن به دنبال موفقیت بیشترلازم است بایستی و ازخودت سوال کنی:

این همه سالهای سپری شده تا چه حد برایم احساس شادی و رضایت به همراه آورده ؟

سالهای باقی مانده را که نمی دانم چندین و چند هستند چگونه میخواهم سپری کنم ؟

گاهی اوقات موفقیت واقعی ایستادن است. کسب کردن توانایی دیدن و حس کردن است. دیدن آن چیزهایی که داری و نتوانستی ببینی و ارزشی برایشان بگذاری: سلامتی ات، همسری که همچنان به تو محبت می کند و تشنه شنیدن جمله دوست داشتن است، فرزندی که همچنان رشد می کند و تو این پروسه را نتوانستی ببینی و لذت ببری . فامیل و دوستانی که دوستت داشته اند و تو برای دیدارشان وقت نداشتی و یک روز می شنوی که باید در مراسم خاکسپاری شان شرکت کنی …

و می گویی:

زندگی چقدر کوتاه است. سالها چقدر زود سپری می شوند. ولی فقط می گویی، بدون اینکه حس کنی و به آن فکر کنی.

و فردا و فرداهای دیگر همچنان می دوی. باز هم بدون آنکه فکر کنی، ببینی و حس کنی.

بدون دیدگاه - ۹۴/۱۰/۰۶

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

*اجباری است
loading