• "The middle path is the way to wisdom."
 • “Let the beauty of what you love be what you do.”
 • "You wander from room to room. Hunting for the diamond necklace. That is already around your neck"
 • "If Light Is In Your Heart You Will Find Your Way Home.”
 • “If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished?”
 • "I am the master of my fate I am the captain of my soul."
 • “Without suffering, there’s no happiness . No Mud , no Lotus “
 • "Appear as you are, Be as you appear."
 • “Be happy for this moment. This moment is your life.”

Praktische informatie

Privacy Verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dit houdt in dat ik er zorg voor draag dat je gegevens veilig bij mij zijn. Als therapeut hecht ik veel waarde aan het waarborgen van uw privacy; zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht en zal dan ook niet zonder jouw toestemming met derden over jou sprekenof jouw informatie aan de anderen doorgeven.

je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van je heb ontvangen. Mijn praktijk bewaart jouw dossier 20 jaar.

Klachtenregeling

 Het kan zijn dat u niet tevreden bent . Praat eerst mij als uw therapeut  en kijk of u er samen uit kunt komen. U kunt de klacht  zowel mondeling als schriftelijk naar info@amigh.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogeljk binnen twee weken met u besproken en wordt er gekeken naar oplossing en verder stappen.. Als wij niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenprocedure van beroepsvereniging NVPA.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u het klachtenreglement-nvpa raadplegen. De klachtenprocedure (conform de Wkkgz) staat hierin uitvoerig beschreven.

Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Ik ben ook  aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Voor meer informatie over deze regeling, klik hier

Borging Kwaliteit

Als systeemtherapeut  ben ik lid van de onderstaande  beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie (NVRG)
  • Nederlandse Verband voor psychologen, psychotherapeuten en agogen (NVPA)
  • Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg RBCZ
  • https://rbcz.nu
  • Stichting EFT Nederland (EFT)
  • Association for Contextual Behavioural science Nederlandstalige Chapter ACBS 

Goed te weten:

Individuele psychosociale therapie is vrijgesteld van BTW. Je kunt aan de hand van je zorgverzekeraar op zorgwijzer nagaan of je in aanmerking komt voor vergoeding. Relatietherapie en/of coaching is niet vrijgesteld van BTW.

De kosten van relatietherapie/gezinstherapie, systeemtherapie, worden niet vergoed door de verzekeringen.

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek gratis; telefonisch, online 20-30 minuten.
 • Intake (echt)paar en gezin, sessie van 75 minuten€ 165,-
 • individuele sessie van 45 minuten € 100,-
 • relatie /systeemtherapie, sessie van 75 minuten € 165,-

 De kosten voor workshops , coaching voor professionals en bedrijven zijn altijd in overleg.

 

Afspraak annuleren

Je afspraak verzetten of annuleren kan tot 2 werkdagen van tevoren. Daarna betaal je het volledige tarief.

Extra informatie:

KVK nummer: 30287603

BTW ID nummer: NL004048272B86

Vestigingsnummer: 000007933703

NVPA lid: 100890

AGB praktijkcode: 90092721

AGB therapeutcode: 90116284

RBCZ lid :  204601R