• "The middle path is the way to wisdom."
  • “Let the beauty of what you love be what you do.”
  • "You wander from room to room. Hunting for the diamond necklace. That is already around your neck"
  • "If Light Is In Your Heart You Will Find Your Way Home.”
  • “If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished?”
  • "I am the master of my fate I am the captain of my soul."
  • “Without suffering, there’s no happiness . No Mud , no Lotus “
  • "Appear as you are, Be as you appear."
  • “Be happy for this moment. This moment is your life.”

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Deze vorm van therapie is effectief gebleken bij o.a. stemmingsklachten (depressie), angstklachten, verlies- of rouwverwerking en traumagerelateerde klachten.

De theorie gaat ervan uit dat een probleem niet enkel en alleen persoonsgebonden is, maar deel uitmaakt van de context en relaties waarin de persoon zich bevindt. De therapeut ziet individuele problemen in een systemische context voor de hulpvrager en gaat op zoek naar het aandeel van de cliënt en dat van zijn omgeving.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.

Wanneer systeemtherapie?
Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan systeemtherapie ofwel relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn. Het gaat doorgaans om problemen in de relationele sfeer: tussen partners, tussen ouder(s) en kind(eren),  tussen schoonouders en schoondochter/zoon, tussen collega’s van een team, werkgever en werknemers, etc.

Systeemtherapie kan ook worden toegepast als ondersteuning bij een andere vorm van therapie. Dan kunnen er bijvoorbeeld naast individuele therapie ook nog gesprekken worden gehouden met belangrijke anderen uit het sociale netwerk die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Hoe verloopt systeemtherapie?
Na een eerste gesprek ga ik samen met u zoeken naar klachten of problemen en de rol van uzelf en uw sociale omgeving hierin. Vervolgens stellen wij een plan op dat gericht is op het verminderen, oplossen of leren anders om te gaan met de klachten. Samen gaan we uw sociale omgeving in kaart brengen en kijken wie bij de therapie betrokken kan worden om bij te dragen aan de verandering (bv. u familielid/leden, uw werkgever, leerkracht, schoonmoeder).

In therapie wordt er niet alleen aandacht besteed aan problemen maar ook aan uw eigen veerkracht en oplossingsvermogen. Het belangrijkste doel is dat u of de andere deelnemers bewust worden van hun eigen aandeel en dat van de ander in het creëren en in stand houden van het probleem en leren zich anders te gedragen of anders met elkaar om te gaan.

Hoe lang duurt systeemtherapie?
Een zitting duurt meestal één à anderhalf uur. De duur en frequentie variëren per situatie. Soms zijn 2-5 gesprekken genoeg en soms zijn er meer nodig. Hierover kunnen wij samen na het eerste gesprek tot een conclusie komen.

 

Contactmogelijkheden

In mijn praktijk

U kunt terecht in mijn praktijjk,
Bezoekadres: Hasebroekstraat 4, 3532 GL Utrecht
U krijgt een kennismakingsgesprek van 30 minuten gratis. Op basis van dit gesprek beslissen we samen of wij doorgaan met de behandeling of een advies waar u beter terecht kunt.Voor het maken van een afspraak kunt u via e-mail een aanvraag doen. U kunt ook telefonische contact opnemen .

Via Online

Consultatie, coaching en therapie kan ook via online. Waar in de wereld u ook bent u kunt als individu, echtpaar/familie via online therapie krijgen. U krijgt een kennismakingsgesprek van 30 minuten gratis.

Op basis van dit gesprek beslissen we samen of wij doorgaan met de behandeling of een advise waar u beter terecht kunt . Voor het maken van een afspraak via online kunt u via e-mail een aanvraag doen.

Betaalwijze

Sinds 2013 wordt relatie- en gezinstherapie niet meer vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. U kunt ervoor kiezen om de kosten zelf te betalen.

Kosten

Type Fee Duration
Intake(echt)paar en gezin € 160,- 75 minuten
Gezinstherapie € 160,- 75 minuten

Eventuele afzegging van afspraken dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Houdt u er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening kan worden gebracht. Voor zelfbetalers gelden afwijkende tarieven (op aanvraag).