• "The middle path is the way to wisdom."
 • “Let the beauty of what you love be what you do.”
 • "You wander from room to room. Hunting for the diamond necklace. That is already around your neck"
 • "If Light Is In Your Heart You Will Find Your Way Home.”
 • “If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished?”
 • "I am the master of my fate I am the captain of my soul."
 • “Without suffering, there’s no happiness . No Mud , no Lotus “
 • "Appear as you are, Be as you appear."
 • “Be happy for this moment. This moment is your life.”

Over mij

Wie ben ik?

Keshvar Amigh

Mijn naam is Keshvar Amigh. Ik kom oorspronkelijk uit Iran en ik voel me inmiddels een wereldburger omdat ik zowel in mijn privé leven als in mijn werk met allerlei culturen te maken heb en van ieder mens en cultuur iets overgenomen heb. In Iran heb ik de universitaire opleiding Engelse letterkunde gestudeerd, in Nederland heb ik mezelf via diverse opleidingen verdiept in de geestelijke gezondheidszorg.

Ik heb inmiddels ruim zeventien jaar ervaring opgedaan in de sectoren zorg en welzijn en de laatste vijftien jaar met name in de ambulante zorg(tweedelijns geestelijke gezondheidszorg) .
Mijn doelgroep is mensen met verschillende nationaliteiten.Mijn ervaring heb  ik het meest opgedaan met hoog opgeleide vluchtelingen en migranten.

Mijn opleidingen

 • Psychotherapeutische opleiding tot Systeemtherapeut /relatie- en gezinstherapeut ( post master/ post doctorale niveau)
 • Voortgezet opleiding Geestelijke gezondheidszorg (post-bachelor)
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening (Bachelor)

Tevens heb ik mij door het volgen van verschillende cursussen, intervisie, supervisie en mijn ervaring bij ggz-instanties, gespecialiseerd en heb certificaat in onderstaande soorten therapie:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Inter-persoonlijke therapie (IPT)
 • Traumabehandeling (methodieken: Exposure  en EMDR)
 • Acceptatie en commitment therapie (ACT)
 • Emotonally focused therapy (EFT)

Zorg voor Kwaliteit

Lid van beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie – en Gezinstherapie (NVRG)
  • Nederlandse Verband voor psychologen, psychotherapeuten en agogen (NVPA)
  • Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG)
  • Stichting 1np (1np)
  • Stichting EFT Nederland (EFT)

 

Klachten- en geschilregeling

Ik ben ingeschreven in het register van P3NL (Klachten en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg). Deze stichting is geheel onafhankelijk en kan in gevallen waarbij client en therapeut niet gezamenlijk tot een oplossing van een geschil kunnen komen, hulp bieden. De geschilregeling is hier te vinden: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/algemeen

Voor wie werk ik?

U kunt bij mijn praktijk terecht als u klachten hebt op het gebied van:

 • Relationele- en gezinsproblemen, hierbij kunt u denken aan: problemen tussen broers en zussen, ouders en kinderen of schoonouders;
 • Problemen met uw sociale omgeving: uw leerkracht, uw collega, uw werkgever of uw werknemer;
 • Problemen met uw partner; vreemdgaan, scheiding, verbetering van uw relatie;
 • Individuele klachten, hierbij kunt u denken aan: levensvragen; verlies en rouw, depressie ,angst, problemen rondom migratie en vluchten;
 • Verwerking van trauma’s, ingrijpende gebeurtenissen, middels EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) en rouwverwerking.

U kunt ook denken aan professionele hulp bij persoonlijke ontwikkeling in zaken als:

 • Het vergroten van de sociale vaardigheden en/of assertiviteit en/of autonomie;
 • Beter leren omgaan met stressvolle situaties;
 • Het vergroten van communicatieve vaardigheden;
 • Vragen rondom cultuur en identiteit.

Voor het volgen van therapie dient u één van de volgende talen ten minste voldoende te beheersen: Nederlands, Engels, Farsi of Dari.

Met welke klachten kan de praktijk u niet helpen?
Chronische psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld schizofrenie, bipolaire stoornissen, autistisch verwante stoornissen, ADHD en verslavingsproblematiek.

Mijn werkwijze

Indien u zich aanmeldt voor individuele therapie, kan er op korte termijn een afspraak (kennismaking) gemaakt worden waarin ik samen met u bekijk of u bij mij op de juiste plek bent. Zo ja, dan wordt er samen met u gekeken wie er in uw sociale omgeving of gezin betrokken kan worden bij een intakegesprek en de behandeling. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw hulpvraag en kijk samen met u en de persoon/personen uit uw omgeving naar mogelijkheden voor verandering.

Of ik nu werk met een individu, een echtpaar of een groep, ik werk altijd vanuit een holistische benadering. Dat betekent dat ik de mens in zijn geheel zie (lichaam, geest en emotie). Omdat ik een brede specialisatie heb opgebouwd in verschillende methodieken, kan ik aansluiten bij de hulpvrager als uniek mens en een benadering kiezen die het best bij die persoon en zijn of haar probleem past; Daarbij combineer ik inzichten uit de systeemtherapie en individuele therapie. Dat betekent dat ik vaak verschillende aspecten van verschillende methodieken in de behandeling gebruik.

Ik werk kortdurend en doelgericht. Om zo snel en efficiënt mogelijk de doelstelling te bereiken is uw samenwerking in de behandeling nodig. Om die redenen verwacht ik uw eigen bijdrage aan de behandeling en werk ik vaak met het geven van (huiswerk)opdrachten o.a. gedrags- en communicatie oefeningen, zowel tijdens de behandeling als tussen de sessies. Daarnaast sta ik regelmatig samen met u stil bij het verloop van de behandeling om het verloop van de therapie en uw tevredenheid te evalueren.

Mr. Wim Amptmeier
Psychiater te Zeist